Action Movies
Nobody

Nobody

Nobody
IMDb: 7.8
92 min

Country: 
Acts of Revenge

Acts of Revenge

Acts of Revenge
IMDb: 5.0
103 min

Country: 
Genre: Action
Nobody

Nobody

Nobody
IMDb: 7.8
92 min

Country: 
Mortal Kombat

Mortal Kombat

Mortal Kombat
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
Respite

Respite

Respite
IMDb: 5.3
80 min

Country: 
Genre: Action, Crime, Drama
Take Back

Take Back

Take Back
IMDb: 3.6
89 min

Country: 
Genre: Action, Thriller
Major Grom: Plague Doctor

Major Grom: Plague Doctor

Major Grom: Plague Doctor
IMDb: N/A
N/A

Country: 
Genre: Action, Adventure
The Marksman

The Marksman

The Marksman
IMDb: 5.9
108 min

Country: 
Take Back

Take Back

Take Back
IMDb: 3.6
89 min

Country: 
Genre: Action, Thriller
Occupation: Rainfall

Occupation: Rainfall

Occupation: Rainfall
IMDb: 6.6
128 min

Country: 
Detective Chinatown 3

Detective Chinatown 3

Detective Chinatown 3
IMDb: 5.4
136 min

Country: 
Mortal Kombat

Mortal Kombat

Mortal Kombat
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
Nobody

Nobody

Nobody
IMDb: 7.8
92 min

Country: 
Major Grom: Plague Doctor

Major Grom: Plague Doctor

Major Grom: Plague Doctor
IMDb: N/A
N/A

Country: 
Genre: Action, Adventure
The Marksman

The Marksman

The Marksman
IMDb: 5.9
108 min

Country: 
Hollywood.Con

Hollywood.Con

Hollywood.Con
IMDb: 8.9
101 min

Country: 
Take Back

Take Back

Take Back
IMDb: 3.6
89 min

Country: 
Genre: Action, Thriller
Assault on VA-33

Assault on VA-33

Assault on VA-33
IMDb: 3.9
90 min

Country: 
Genre: Action, Thriller
Iron Girl: Final Wars

Iron Girl: Final Wars

Iron Girl: Final Wars
IMDb: 3.9
90 min

Country: 
Take Back

Take Back

Take Back
IMDb: 3.6
89 min

Country: 
Genre: Action, Thriller